Teostame vajadusel ka sisekliima mõõtmisi. Meie töövahendite seas on temperatuuri, suhtelise õhuniiskuse ja CO2 andmeloggerid.
CO2 andmete logimine annab aga hea ülevaate, kuidas toimib ruumi ventilatsioon.sisekliima
Kasutame EXTECH firma CO2, temperatuuri ja suhtelise õhuniiskuse mõõtmise seadmeid. Antud seadmed võimaldavad salvestada kuni 5333 andmepunkti igale suurusele. Salvestuse vahemik on seadistatav 1 sekundilt kuni 5 tunnile.

Lisaks on võimalik ka endal suurelt displeilt jälgida kõiki hetke õhukvaliteedi andmeid.

Õhukvaliteedi mõõteseadme rendi hind alates 30 EUR nädal.

Sisekliima probleemidega pöördutakse spetsialistide poole alles olukorras, kus hoones on tekkinud suured niiskuskahjustused või lausa hallitus, mis on loonud ebameeldiva sisekeskkonna ja elamise.Probleemid võivad olla põhjustatud mitmetest teguritest, millest suurimaks ja tihedamini esinevaks võib lugeda vanade hoonete ventilatsioonisüteemide puudulikkusest või uute hoonete ventilatsioonisüsteemi võimsuse vähendamisest kasutajate poolt. Süsteemi tööd mõjutavad ka näiteks sellised tegurid, nagu ilmastikuolud ja inimeste elutegevus.
Mõõtmistega on võimalik kontrollida ruumide siseõhu parameetrite vastavust kehtivatele nõuetele ning aidata kaasa soojusenergia optimaalsele, tervislikule ning ökonoomsele kasutamisele. Hoone energiatõhusust mõjutab sisekliima ning seda mõjutavad kütte- ja ventilatsioonisüsteemi toimivus.