Analüüsime eramajade, korterelamute ja büroohoonete energiakasutust. Energiaaudit on analüüs, mis annab ülevaate hoone tehnilisest seisukorrast, energiakuludest ja -kadudest ning selgitab välja energiasäästuvõimalused koos investeeringute maksumuse ja tasuvusajaga. Tuginedes nii mõõtmisele kui kogutud andmetele, on energiaaudit sobilik hoone rekonstrueerimise kavandamiseks, et teada saada kõige kulutõhusam lahendus projekteerimiseks ja ehitamiseks.