Projekteeritava hoone energiamärgis

Keskkonnas, kus energia hind tõuseb ja karmistuvad tingimused hoonete energiatarbimisele on ülimalt oluline juba projekteerimise protsessi ajal analüüsida erinevate tehniliste lahenduste mõju hoone tulevasele energiatarbimisele.

Oma klientidele pakume hoonete energiatarbimise simulatsioonide koostamist nii projekteerimisprotsessi osana kui ka eraldiseisva teenusena.

Olemasoleva hoone energiamärgisenergiamargis

Energiamärgis on energiatarbimist kajastav dokument, mis näitab, kui palju hoone tarbib energiat, mis kulub hoone kütmisele, jahutamisele, vee soojendamisele, ventilatsioonile, valgustusele ning võimaldab võrrelda seda teiste samaväärsete hoonete energiatarbimisega.