Katelde põlemisgaaside analüüs ja katelde seadistamine

Katelde põlemisgaaside koostise määramiseks kasutame Seitron CHEMIST 400 seeria
portatiivset gaasianalüsaatorit.
katlad

Gaasianalüsaatoriga mõõdetakse põlemisgaasides hapniku (O 2 ) 0…25,0% vol ja vingugaasi (CO) 0…20 000 ppm sisaldused ning temperatuur (T flue ) -100,0…1250,0 C. Vastavalt kasutatavale kütusele määratakse põlemisgaaside CO 2 sisaldus ja liigõhutegur (λ) ning katla soojuslik kasutegur (η s ). Mõõtmistulemuste raport prinditakse välja kohapeal. Gaasianalüüsi tulemuste alusel teostame ka katelde seadistamist optimaalsele põlemisrežiimile, et tagada selle maksimaalne kasutegur.

Katla põlemisgaaside analüüsi on soovituslik teostada kord kuus või peale iga kütusepartii
vahetamist.

Hind alates 50.- EUR