Termograafiaks nimetatakse infrapunakaamerate ehk termoviisorite abil mitmesugustest objektidest termopiltide tegemist ning objekti pinnatemperatuuride mõõtmist. Lihtsamalt tähendab see hoone või eseme pinnatemperatuuride mõõtmist ning pildistamist termokaameraga, kus analüüsimise lihtsustamiseks on värvitud erineva temperatuuriga piirkonnad erivärvi.

Termopiltide tegemise põhieesmärk on tuvastada soojalekkeid ja kontrollida hoone välispiirete ning kõikvõimalike liitekohtade soojapidavust (seinad, aknad ja muud konstruktsiooni liitekohad)

Milleks on vaja termograafiat?

Termograafia abil on võimalik saada ülevaade hoone soojustehnilisest olukorrast:

  • Teha kiire ekspertiisi konstruktsioone avamata (näiteks enne kinnisvara soetamist)
  • Ülevaate maja seinte temperatuuride ebaühtlusest
  • Avastada soojalekkeid ja niiskuskahjustusi
  • Leida külmasildu ja õhulekete asukohti
  • Teostada elektrikilpide ülevaatust
  • Leida põrandaküttetorude ja kaablite asukohad
  • Planeerida parandustöid, dokumenteerida ehituskvaliteedi

Oluline on teada, et termograafia annab häid tulemusi vaid juhul, kui sise- ja välistemperatuuri vahe on vähemalt 15 °C. Väiksema temperatuurivahe korral jääb termopildi kontrastsus hindamiseks liiga väikeseks. Suurt rolli mängib ka see, et välisseinad oleksid kuivad ja neile ei paistaks mõõtmise ajal peale otsene päike, mille tõttu ei pruugi kõrgenenud temperatuuriga pindadel lekkekohad esile tulla.

SP Soojusprojekt kasutab maailma vanima ning tuntuma infrapunakaamerate valmistaja FLIR seadet.

 

Kõrgresolutsiooniga spetsiaalselt ehitusfüüsikalisteks uuringuteks mõeldud Flir Systems infrapunakaamera Flir E5.
Resolutsioon: 120 x 90 pikslit
Lainepikkuste vahemik: 7,5-13 µmir
Mõõteulatus: -20 ÷ 250 °C
Tundlikkus: < 0,10 °C
Täpsus ±2% või 2 °C

Peale mõõtmist saab klient endale analüüside tulemused digitaalselt PDF-ina koos kommentaaride, tähelepanekute- ja soovitustega.
ir2