SP Soojusprojekt OÜ põhitegevusaladeks on kütte- ja ventilatsioonisüsteemide projekteerimine ja konsulteerimine. Lisaks tegeleme energiaauditite, energiamärgiste ja energiatõhususarvutuste koostamisega.

Meie eesmärgiks on alati leida optimaalne, innovaatiline ja energiasäästlik lahendus. Olema paindlikud esile kerkivate küsimuste lahendamisel.

Omame üle 15 aasta pikkust projekteerimiskogemust ning ettevõtte juhtivinsenerile väljastatud kutsekvalifikatsioon on::

  • Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinsener, tase 6

Projekteerimisel kasutame litsentseeritud ZWCAD joonestustarkvara, mis on varustatud täiendava kütte-ja ventilatsiooni lisamooduliga. Litsentsisüsteem tagab meile kõige uuema versiooni.

u_logo2