Teostame radoonisisalduse mõõtmist hoone siseruumidest.
Selleks kasutame mõõteseadet Ramon 2.2. Seadme paigaldame 7 päevaks kliendi ruumidesse.

Hinnaks terve perioodi eest 30.- EUR